Tips & råd

Her kan du læse de mest almindelige spørgsmål som vi får, samt de svar vi giver.
Hvis du ikke finder det svar som dækker dit spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os eller nærmeste forhandler for yderligere rådgivning.

Ved hvilke temperaturer er det bedst at male udendørs træ, fx vinduer og facader?

Teoretisk skal temperaturen blot være over fem graders varme. Men for at kunne håndtere dine emner og for at få længst mulighed holdbarhed, så vil vi anbefale, at du aldrig maler ved en temperatur under 10 graders varme. Det er mest optimalt at male mellem 18 graders varme og 23 graders varme, ved en luftfugtighed mellem 50% og 80%, og hvor træets fugtighed er under 18%.

Dog skal træfugtigheden i vinduer og døre være under max. 15%.

Hvorfor er vådt træ et problem?

Når træ tørrer, kan der ofte komme revner i træet og det betyder, at (regn)vand har direkte adgang til at trænge dybt ind i træet. Når træ bliver opfugtet, og træfugtigheden stiger til over 20%, vil svampe kunne brede sig i træet og potentielt give rådskader. Er træet behandlet med træbeskyttelse vil dette have tendens til at skalle.

Begroninger, som fx alger og skimmelsvampe, er i sig selv ikke trænedbrydende, men når de kommer i forbindelse med fugt kan det på et sigt blive et problem. Det er vigtigt, at al overfladebegroning afvaskes grundigt inden du træbeskytter.

Hvilket produkt skal jeg male med – og hvad gør jeg hvis jeg vil male med et oliebaseret produkt?

Pinotex Superdec Plus er en vandfortyndbar, oliebaseret beskyttelse, som har et meget højt tørstofindhold. Den trænger dybt ind i træet og er rigtig god ved farveskift, og produktet har en meget lang holdbarhed.

Sådan anvender du Pinotex Superdec Plus på nyt træ:

 1. Nyt, tørt træ grundes med Pinotex Superbase
 2. Når grundingsolien er tør, påføres Pinotex Superdec Plus to til tre gange, indtil farven står ensarte

Sådan anvender du Pinotex Superdec Plus på behandlet træ:

 1. Ved genbehandling starter du med at skrabe alt løstsiddende træbeskyttelse af
 2. Derefter afvaskes alle flader med Sadolin Husrens og efterfølgende vaskes med Pinotex Grundrens
 3. Når træet er tørt, grundes det blotlagte træ med Pinotex Superbase og der afsluttes med en pletmaling af de grundede flader med Pinotex Superdec Plus.

Klik på linket for at se alle alle Pinotex’ produkter til optimalt træbeskyttelse.

Hvad skal jeg huske på, når jeg skal male mit træværk?

 • Du må ikke male træet i direkte sol
 • Husk altid rengøring, før du går i gang med malingen af træværket
 • Bedste temperatur, når du skal male, er mellem 15 graders varme og 23 graders varme
 • Luftfugtigheden skal ligge mellem 50% og 80%
 • Træets fugtighed skal være under 18%, vinduer og døre 12%, +/- 3%
 • Mal ikke for sent på dagen, da duggen påvirker resultatet negativt

Hvilke produkt skal jeg anvende, hvis jeg vil male med akrylprodukter?

Pinotex Ultradec er en vandfortyndbar, akrylbaseret beskyttelse, som har en ekstrem lang holdbarhed og en suveræn glans- og kulørstabilitet.
Pinotex Ultradec dækker normalt ved to fyldige påføringer.

Sådan anvender du Pinotex Ultradec på nyt træ:

 1. Nyt, tørt træ grundes med Pinotex Superbase
 2. Når grundingsolien er tør, påføres Pinotex Ultradec to til tre gange, indtil farven står ensartet

Ved behandlet træ:

 1. Når du skal genbehandle træet, så start med at skrabe alt løstsiddende træbeskyttelse af
 2. Afvask dernæst alle flader med Sadolin Husrens og eftervask med Pinotex Grundrens
 3. Når træet er helt tørt, grundes det blotlagte træ med Pinotex Superbase og der afsluttes med en pletmaling af de grundede flader med Pinotex Ultradec

Pinotex Terrasseolie Plus er anvendelig, når du skal oliere din trykimprægnerede terrasse. Anvend altid et produktet med farve i, da pigmentet er en væsentlig del af det, der skal beskytte dit træ.

Sådan behandler du din trykimprægnerede træterrasse

 1. Pinotex Terrasseolie Plus (pigmenteret) påføres med pensel, et bræt af gangen, i hele træets længde – vådt-i-vådt – flere gange, indtil træet er mættet og dermed står ensartet og uden skjolder
 2. Her efter aftørres hele brættet grundigt, så der ikke sidder noget synligt olie tilbage
 3. Det er vigtigt, at du gør det inden 30 minutter og mætter endetræ grundigt

Sådan vedligeholder du din træterrasse:

 • Start med at vaske fladerne rene med Sadolin Bio Clean eller Sadolin Husrens (følg brugsanvisningen nøje)
 • Påfør et enkelt, tyndt lag af Pinotex Terrasseolie Plus i den valgte farve
 • Herefter aftørres hele brættet grundigt for olie, der ikke er tørret ind. Sørg for at tørre efter inden der er gået maksimalt 30 minutter
 • Husk også at sørge for, at endetræ og eventuelle revner mættes grundigt

Har vedligeholdelsen været forsømt? Så anbefaler vi at afslibe terrassen til rent, frisk træ. Husk at rengøre for slibestøv inden du fortsætter arbejdet.

 1. Vask herefter fladerne med Sadolin Bio Clean eller Sadolin Husrens (følg brugsanvisningen nøje)
 2. Pinotex Terrasseolie Plus, pigmenteret, påføres med pensel, et bræt af gangen, i hele træets længde – vådt-i-vådt – flere gange, indtil træet er mættet og dermed står ensartet og uden skjolder.
 3. Herefter aftørres hele brættet grundigt for ikke indsuget olie efter maksimalt 30 minutter
 4. Sørg for, at endetræ og eventuelle revner mættes grundigt

Er husets vindskeder af god trækvalitet, kan du med fordel anvende et dækkende produkt til at træbeskytte med, fx Pinotex Ultradec. Når grundingsolien er tør, påføres Pinotex Ultradec to til tre gange, indtil farven står ensartet.

NB! Husk at grunde nyt træ med Pinotex Superbase.

Er vindskederne tidligere malet og står behandlingen fint, men slidt, afvaskes alle flader med Sadolin Husrens og eftervaskes med Pinotex Grundrens.

 • Når fladen er tør, færdigmales der med to gange Pinotex Ultradec i den valgte farve
 • Er der enkelte afskalninger fra den tidligere behandling, skrabes alt løstsiddende træbeskyttelse af
 • Afvask her efteralle flader med Sadolin Husrens, og vask efter med Pinotex Grundrens.
 • Når træet er tørt, grundes det blotlagte træ med Pinotex Superbase og der afsluttes med en pletmaling af de grundede flader med Pinotex Ultradec.
 • Færdiggør hele fladen med Pinotex Ultradec 1 til 2 gange.

Hvordan behandler jeg tidligere malede vinduer og døre?

 1. Skrab alt løstsiddende behandling af med et skarpt skrabejern – nnaster, harpiksholdige områder og olieholdigt træ affedtes med Renset Benzin
 2. Hvis der er belægninger, så som alger og skimmelsvampe, afvaskes alle flader med Sadolin Husrens og efterfølende med Pinotex Grundrens
 3. Alle flader matslibes grundigt og slibestøv fjernes efterfølgende
 4. Når træet er tørt, grundes det blotlagte træ med Pinotex Superbase, der efter mellemgrundes med Pinotex Trægrunder V
 5. Tilslut pletmales med Pinotex Dør- og Vinduesmaling i den ønskede farve. Hele fladen færdigmales med 1 til 2 gange i den valgte farve

Husk at træfugtigheden i vinduer og døre skal være 12%, +/- 3%.

Hvordan maler jeg mine havemøbler?

 1. Nyt træ grundes med Pinotex Superbase
 2. Derefter skal du mellemgrunde med Pinotex Trægrunder V
 3. Der færdigmales 2 til 3 gange med Pinotex Dør- og Vinduesmaling i den valgte farve
 4. Husk at træfugtigheden i dine havemøbler skal være under 18%, og sørg for, at malingen får lov til at tørre helt op, før de udsættes for regn.

Hvordan maler jeg mit trykimprægnerede stakit?

 1. Det tørre træ grundes med Pinotex Superbase
 2. Når grundingsolien er tør, kan du efter cirka et døgn påføre Pinotex Classic Transparent 2 til 3 gange i den valgte farve
 3. Hvis dit stakit er uden vandfælder, kan du fx også anvende Pinotex Superdec eller Pinotex Ultradec frem for Pinotex Classic Transparent, såfremt du ønsker en heldækkende overflade.
 4. Husk at træfugtigheden i træet skal være under 18%, og at du skal male i en stabil tørvejrsperiode

Hvordan maler jeg mit udhus/skur?

 1. Det tørre træ grundes med Pinotex Superbase.
 2. Når grundingsolien er tør, kan du efter cirka et døgn påføre Pinotex Classic Transparent 2 til 3 gange i den valgte farve.
 3. Du kan også anvende Pinotex Superdec eller Pinotex Ultradec (væsentlig kortere tørretid), såfremt du ønsker en heldækkende overflade og større farveudvalg.
 4. Påfør farven i træets længderetning for at undgå overlapninger.
 5. Bedste resultat opnås ved at male i lettere skyet vejr og ca. 20 grader, samt når træet har en fugtighed lavere end 16%.