Pinotex Nåletræslud

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Pinotex Nåletræslud standser træets naturlige gulningsproces og giver ubehandlet nåletræ af fyr, gran og pitch pine en lys, jævn, hvidskuret overflade med en synlig struktur. Må ikke anvendes til Douglasgran Behandlingen beskytter ikke træet og skal altid efterfølges af en grundbehandling med sæbe, olie eller lak.

Behandling

Træet skal være rent og tørt, fri for harpiks,fedt, olie, voks, kalk og sæberester. Vask tilsmudsede flader med Sadolin Grundrens. Fladerne skal være helt tørre inden behandling med Pinotex Nåletræslud. Nyt træ slibes let. Slibestøv fjernes.

Pinotex Nåletræslud er brugsklar fra dunken men skal omrystes grundigt før produktet anvendes. Det anbefales at omhælde luden til en plastspand og omrøre luden med jævne mellemrum under påføringen. Luden påføres med ludpensel og fordels jævnt ud på underlaget, i træets længderetning. Hvis der er overlapninger skal disse udjævnes mens træet er fugtigt. For at opnå et lysere look, kan der ludehandles igen efter træet er tørt.

Luden påføres med ludpensel og fordels jævnt ud på underlaget, i træets længderetning. Hvis der er overlapninger skal disse udjævnes mens træet er fugtigt. For at opnå et lysere look, kan der ludbehandles igen efter træet er tørt.

Efter ca. 1 time vaskes overfladen med Sadolin Grundrens for at fjerne synlige pigmenter fra overfladen. Lad overfladen tørre helt, minimum 8 timer ved stuetemperatur. Efterbehandlingen afhænger af hvilket anvendelsesområde man benytter nåletræsluden på. Hvis der er tale om behandling af gulve skal der bruges Pinotex Gulvolie eller lak. Til arbejdsborde og køkkenborde kan man benytte Pinotex Køkkenbordsolie. Til lettere trafikkerede arealer kan man benytte Pinotex Gulvsæbe for at opnå en bæredygtig overflade.

Tekniske data

Tørretid: 8 timer, genbehandling 24 timer

Værktøj: Pensel.

Rengøring af værktøj: Vand. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring.

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.


Download

Sikkerhedsdatablad