Pinotex Terrasseolie

Kategori:

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Pinotex Terrasseolie er et transparent alkydoliebaseret træbeskyttelsesmiddel, til udendørs brug, som giver træterrassen en meget vandafvisende overflade. Olien beskytter effektivt mod solens uv stråling, der nedbryder træoverfladen. Olien forhindrer fugtindtrængning og minimerer dannelsen af sprækker i træet. Pinotex Terrasseolie beskytter træet mod overfladebegroninger, som alger, blåsplint og skimmelsvampeangreb. Pinotex Terrasseolie kan anvendes til alle typer træterrasser.

Behandling

Olien påføres med bred pensel i jævnt tyndt lag, i træets længderetning . Sørg for, at endetræ og at eventuelle revner mættes med olie. Efter max. 30 min. aftørres overskydende olie med en ren og fnugfri klud. Hvis træet ikke virker mættet med olie, gentages behandlingen til overfladen fremstår ensartet mættet. Efter max. 30 min. aftørres overskydende olie igen, med en ren og fnugfri klud.

Træet skal være rent og tørt træ (max. 16 % fugt). Begroninger fjernes med Pinotex Trærens/Sadolin Husrens. Der vaskes efter med Pinotex Terrasserens. Er overfladen kun tilsmudset rengøres der med Pinotex terrasserens. Evt. træfiberrejsning efter rengøring fjernes ved slibning med fint slibepapir. Al løstsiddende materiale fra tidligere be- handling afrenses til underlaget er rent og fast. Misfarvet og nedbrudt træ (gråtræ) afslibes til ren og frisk træoverflade. Det anbefales at slibe hele overfladen. Harpiksudsvedniger fra knaster afskrabes og affedtes med cellulosefortynder inden behandling.

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Tekniske data

Tørretid: 4 timer, genbehandling: 24 timer

Værktøj: Pensel, Rulle

Rengør værktøj med: Terpentin. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring.

Mal ikke under +5 ºC.