Pinotex Hybrid Plus

Kategori:

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Pinotex Hybrid Plus er en oliebaseret træbeskyttelse udviklet med QDHS teknologi, en patenteret teknologi, som sikrer enestående indtrængning og ekstra god beskyttelse af træ, mod al slags vejr. Velegnet til alle træoverflader som fx. facader, hegn og lignende. Yder god beskyttelse mod begroninger, som alger, blåsplint og skimmelsvamp. Emnet afstøves og rengøres evt. med Pinotex Grundrens. Grunding af nyt træ/misligholdt træ foretages med Pinotex Superbase. Træet påføres 2 gange med Pinotex Hybrid Plus i valgt farve.

 

Behandling

Nyt, ubehandlet træ grundes med Pinotex Super Base. Træet behandles normalt 2 gange med Pinotex Hybrid Plus. Tidligere behandlede overflader påføres normalt 2 gange med Pinotex Hybrid Plus. Evt. bart træ grundes som nyt og ubehandlet træ.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt fri for begro- ninger. Træværk må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Pinotex Grundrens. Begroninger som skimmel, alger og mos fjernes med Bioclean eller Pinotex Husrens. Nedbrudt gråtræ slibes til rent frisk træ inden behandling. Blanke flader matslibes og slibestøv fjernes. Løst og dårligt hæftende træbeskyttelse afrenses til fast underlag. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med renseben- zin inden behandling.

 

Påføring: Pensel, rulle, sprøjte. Rengøring af værktøj: Vand

Pinotex Hybrid Plus omrøres grundigt før brug.

Glans 12 halvblank

Tørretid: 8 timer, genbehandling: 12 timer

Mal ikke under +5 ºC.
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.