Pinotex Superdec

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Pinotex Superdec er en  vandfortyndbar træbeskyttelse af høj kvalitet som fremhæver træets struktur. Har en god god glans- og farvebestandighed. Pinotex Superdec består af en blanding af alkyd/akryl bindemidler. Fortyndingsmidlet er vand, hvilket sikrer en kort tørretid og et godt arbejdsklima. Pinotex Superdec har en meget fleksibel overflade hvilket mindsker risiko for revnedannelse. Den er særdeles velegnet til krævende farveskift som f.eks. fra helt mørke til helt lyse farver.

Pinotex Superdec er miljømærket med Svanemærket.

Emnet afstøves og rengøres evt. med Sadolin Grundrens. Affedtning af harpiksholdige områder med cellulosefortynder. Grunding af nyt træ/misligholdt træ foretages med Pinotex Superbase. Pinotex Trægrund V kan anbefales som mellembehandling. Træet påføres 2 gange med Pinotex Superdec i valgt farve. For flere detaljer se herunder. 

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroninger, som skimmel, alger og mos. Udvendigt træværk må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader rengøres med Sadolin Grundrens. Overfladebegroninger fjernes omhyggeligt med godkendt bekæmpelsesmiddel. Efter rengøring må overfladens ikke være afsmittende. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med rensebenzin eller cellulosefortynder, inden behandling. Træet grundes med Pinotex Superbase til træet er mættet, uden at der dannes blank overflade. Der færdigbehandles min. 2 gange med Pinotex Superdec.

Tidligere behandlet træ: Løst og dårligt hæftende træbeskyttelse afrenses. Fastsiddende træbeskyttelse rengøres med Sadolin Grundrens. Blanke flader matslibes, slibestøv fjernes. Gråt og nedbrudt træ nedslibes til fast, ren og bæredygtig overflade. Bare områder grundes med Pinotex Superbase. Pletgrunding med Pinotex Superdec fortyndet 10 % med vand. Færdigbehandling 2 gange med Pinotex Superdec.

Vakuumbehandlet træ, nyt: Der kan gå op til ½ år før opløsningsmidlerne fra vakuumimprægneringener helt fordampet. Når dette er sket, grundes med Pinotex Superbase, herefter males der 2-3 gange med Pinotex Superdec.

Trykimprægneret træ, nyt: Det trykimprægnerede træ skal være helt tørt, dvs. fri for alle opløsningsmidler (vand), og saltene fikseret. Træets fugtindhold må max. være 20 %. Pinotex Superbase påføres til mættet, ikke blank flade. Pinotex Superdec påføres min. 2 gange.

Trykimprægneret træ, gammelt: Træet skal være tørt, dvs. max. 20 % fugtindhold. Snavs, støv m.m. afbørstes. Pinotex Superbase påføres i rigelig mængde, uden at der dannes blank overflade. Derefter behandles min. 2 gange med Pinotex Superdec.

Produktet omrøres grundigt før og under brug.

Tekniske data

Tørretid: 1 time, genbehandling: 4 timer

Mal ikke under +5 ºC.

Rengøring af værktøj: Vand. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring.

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

 

Download

Teknisk Datablad

Sikkerhedsdatablade