Pinotex Classic

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Pinotex Classic er en traditionel tyndtflydende transparent træbeskyttelse. Fremhæver træets åretegning og struktur. Modvirker fugtoptagelse og beskytter mod sprækker

Pinotex Classic, farvet, er beregnet til viderebehandling og vedligeholdelse på træ, der tidligere er behandlet med alkydolietræbeskyttelse, og på træ der er grundet med Pinotex SuperBase, farveløs, samt på visse træsorter, der ikke kræver farveløs grunding. Kan anvendes til viderebehandling på vakuumimprægneret træ ca. 1 uge efter imprægneringen uden risiko for dårlig tørring, blæring eller afskalning.

Pinotex Classic er en lysægte og vejrfast alkydolietræbeskyttelse, som giver god beskyttelse mod skimmelsvamp.

Behandling

Pinotex Classic omrøres/omrystes før og under brugen. Træet skal være tørt, dvs. max.20 % fugtighedsindhold, vinduer og døre 12 %, +/- 3 %. Snavs, støv m.m. afbørstes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder. Pinotex Classic kan påføres ved strygning, dypning eller maskinelt.

Fyr og gran – redwood, pitch pine, ceder og oregon pine, – nyt: Pinotex SuperBase, farveløs, påføres rigeligt ved strygning. Ikke indsuget Pinotex SuperBase aftørres. Derefter 2 gange Pinotex Classic,

Farvet. Teak eg og mahogni – nyt: Behandles med 1 – 2 gange Pinotex Classic, farvet f.eks. teak eller pine.

Trykimprægneret træ: Trykimprægneret træ (saltimprægneret) – nyt grundes med Pinotex Superbase, Derefter 2 gange Pinotex Classic, farvet.

Vakuumbehandlet træ – nyt: Der påføres 2 gange Pinotex Classic, farvet.

Snavs, støvm.m. afbørstes. Flader, der står med glans, matslibes med slibepapir; slibestøv fjernes. Harpiksudsvedninger afskrabes og affedtes med cellulosefortynder. Indtørrede og gråfarvede knastpartier lettes med Pinotex Classic, farvet. Pinotex Classic kan påføres ved strygning, dypning eller maskinelt. Der afsluttes med Pinotex Classic, farvet, som kan blandes med farveløs iforholdet 1:1 for ikke at få en for mørk farve på træet. Har vedligeholdelsen været forsømt således, at træet er afbleget/misfarvet og udtørret, tilrådes det at afrense til rent, fast og bæredygtigt træ og udføre træbeskyttelsen som under behandlingsforslagene for nyt træ.

Tekniske data

Tørretid 8 timer, genbehandling 24 timer

Mal ikke under +5 ºC.
Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

Rengør værktøj med: Terpentin,. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring.


Download

Teknisk Datablad

Sikkerhedsdatablade