Pinotex Ultradec

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Pinotex Ultradec er en højkvalitets acrylbaseret dækkende træbeskyttelsesmaling til behandling af træfacader. Pinotex Ultradec giver suveræn beskyttelse mod det nordiske klima og har ekstra god farve- og glansholdbarhed. Ultradec har også selvrengørende teknologi, som får overfladen til at fremstå nymalet i længere tid.  Giver god beskyttelse mod blåsplint og skimmelsvampeangreb. Og har særdeles god dækkeevne.

Pinotex Ultradec er miljømærket med Svanemærket.

 

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroninger, som skimmel, alger og mos. Udvendigt træværk må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader afstøves grundigt og rengøres med Sadolin Grundrens. Overfladebegroninger fjernes omhyggeligt med godt bekæmpelsesmiddel. Efter rengøring må overfladen ikke være afsmittende. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med rensebenzin inden behandling.

Nyt, ubehandlet træ grundes med Pinotex Superbase. Endetræ grundes til fuld mætning med Pinotex Superbase. Herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrunder V. Der færdigmales 2 gange med Pinotex Ultradec.

Tidligere behandlede overflader vaskes med Sadolin Grundrens og efterskylles med rent vand. Begroninger behandles med godkendt bekæmpelsesmiddel og afrenses. Løstsiddende træbeskyttelse/malinglag afrenses til underlaget er rent og fastsiddende. Afsmittende overflader vaskes og slibes til de er smittefrie. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ slibes til rent og friskt træ. Trærene flader grundes med Pinotex Superbase. Herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrunder V. Der færdigmales 2 gange med Pinotex Ultradec.

Produktet omrøres grundigt før og under brug

Tekniske data

Glans: Halvmat

Tørretid: 1 time, genbehandling: 2 timer

Værktøj: Pensel, rulle, sprøjte.

Rengøring af værktøj: Vand. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring.

Mal ikke under +5 ºC.

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.


Download

Teknisk Datablad

Sikkerhedsdatablade