Pinotex Trægrunder V

Kategorier: ,

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Pinotex Trægrunder V er en vandig alkydgrundmaling, som er beregnet til grunding af udendørs træ f.eks. vinduer, døre, havemøbler, m.m. Når du grunder træværket, er det med til at beskytte mod fugtindtrængning, som kan føre til råd og svamp. Start med at rengøre overfladen – børst den af og rengør med Sadolin Grundrens. Du kan også slibe træet let, hvis det trænger. Påfør herefter Pinotex Superbase på det tørre træ i rigelige mængder (arbejd efter vådt-i-vådt princippet). Herefter kan du mellembehandle træet med Pinotex Trægrunder V. Mal tilslut overfladen med Pinotex dækkende træbeskyttelser.

Behandling
Nyt, ubehandlet træ grundes først med Pinotex Superbase vådt-i-vådt til fuld mætning. Endetræ grundes omhyggeligt til fuld mætning. Herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrunder V. Der færdigmales 2 gange med en dækkende træbeskyttelse fra Pinotex.

Tidligere behandlede overflader vaskes med Pinotex Grundrens og skylles efter med rent vand. Eventuelle begroninger behandles med BioClean eller Pinotex Husrens. Løstsiddende træbeskyttelse/malinglag afrenses til underlaget er rent og fastsiddende. Afsmittende overflader vaskes og slibes til de ikke længere smitter af. Er træet blankt, så skal alle flader slibes blanke. Hvis træet er nedbrudt, skal det slibes til det rent og frisk træ titter frem.

Træfladerne grundes med Pinotex Superbase, og herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrunder V. Der færdigmales to gange med en dækkende træbeskyttelse.

Anbefales kun til udendørs brug. Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Tekniske data

Tørretid: 8 timer, genbehandling: 12 timer

Mal ikke under +10°C.

Opbevaring: Tåler ikke frost. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage.

Værktøj: Pensel

Rengøring af værktøj: Vand. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring.

 

Download

Teknisk Datablad

Sikkerhedsdatablad