Pinotex Terrasseolie PLUS

Kategori:

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Pinotex Terrasseolie Plus er en transparent, vandig alkydolie, udviklet ved patenteret teknologi med dobbelt UV- filterbeskyttelse. Pinotex Terrasseolie Plus anvendes kun til behandling af trykimprægneret træ. Beskytter effektivt mod solens uv-nedbrydning af træoverfladen. Olien forhindrer fugtindtrængning og minimerer dannelsen af sprækker i træet. Er desuden testvinder i en test udført af det velkendte svenske test-institut SP, grundet mindst påvirkning af vejr og vind, og mindst blære- og revnedannelse. Pinotex Terrasseolie Plus kan anvendes upigmenteret, men pigmenteret olie giver længere holdbarhed. Beskytter træet mod overfladebegroninger, som fx alger og skimmelsvampeangreb.

Behandling

Pinotex Terrasseolie PLUS påføres med bred pensel eller kortluvet malerulle i et jævnt tyndt lag, i træets længderetning. Påfør Pinotex Terrasseolie Plus som den er (upigmenteret) eller i valgt farve. Sørg for, at endetræ og at eventuelle revner mættes med olie. Produktet må ikke danne blank overfladefilm. Ikke indsuget olie, skal aftørres efter 5-10 minutter med en ren og fnugfri klud. Hvis træet ikke virker mættet med olie, kan behandlingen gentages til overfladen fremstår ensartet mættet. Efter max. 5-10 min. aftørres overskydende olie igen, med en ren og fnugfri klud

Træet skal være rent og tørt træ (max. 16 % fugt). Begroninger fjernes med Pinotex Trærens/Sadolin Husrens. Der vaskes efter med Pinotex Terrasserens. Er overfladen kun tilsmudset rengøres der med Pinotex terrasserens. Evt. træfiberrejsning efter rengøring fjernes ved slibning med fint slibepapir. Al løstsiddende materiale fra tidligere behandling afrenses til underlaget er rent og fast. Misfarvet og nedbrudt træ (gråtræ) afslibes til ren og frisk træoverflade. Det anbefales at slibe hele overfladen. Harpiksudsvedniger fra knaster afskrabes og affedtes med cellulosefortynder inden behandling.

Nyt træ, ubehandlet træ grundes først med Pinotex Superbase vådt-i-vådt til fuld mætning. Endetræ grundes omhyggeligt til fuld mætning. Herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrunder V. Der færdigmales 2 gange med Pinotex dækkende træbeskyttelser.

Tidligere behandlede overflader vaskes med Pinotex Grundrens og efterskylles med rent vand. Begroninger behandles med BioClean eller Pinotex Husrens og afrenses. Løstsiddende træbeskyttelse/malinglag afrenses til underlaget er rent og fastsiddende. Afsmittende overflader vaskes og slibes til de er smittefrie. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ slibes til rent og friskt træ. Trærene flader grundes med Pinotex Superbase. Herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrunder V. Der færdigmales 2 gange med Pinotex dækkende træbeskyttelser.

Tekniske data

Tørretid: 4 timer, genbehandling: 24 timer

Værktøj: Pensel, Rulle

Rengør værktøj med: Terpentin. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring.

Produktet omrøres grundigt før og under brug

Mal ikke under +5 ºC.