Pinotex Classic Heldækkende

Beskrivelse

Produktbeskrivelse

Pinotex Classic Heldækkende er en traditionel, alkydbaseret træbeskyttelse. Produktet har en høj dækkeevne samtidig med, at det har let ved at trænge ind i træet. Produktets evne til at trænge godt ind i træet og den høje dækkeevne sikrer, at træværket holder sig flot og sundt i lang tid.

Behandling

Pinotex Classic Heldækkende omrøres før og under brug. Træet skal være tørt d.v.s. max. 20 % fugtighed (dette gælder for fritstående træværk som fx hegn). For døre og vinduer skal træet have en fugtighed på 12 % (+/- 3 %). Pinotex Classic Heldækkende er beregnet til træ, der tidligere har været behandlet med træbeskyttelse, på træ der er grundet med Pinotex Superbase samt på visse træsorter, der ikke kræver grunding. Kan anvendes til viderebehandling på vacuumimprægneret træ, når dette er fri for opløsningsmiddel.

Snavs, støv m.m. afbørstes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder. Eventuel løs overfladebehandling fjernes. Bare pletter pletgrundes med Pinotex Superbase og Pinotex Classic Heldækkende. Har vedligeholdelsen været forsømt, således at træet er afbleget/misfarvet og udtørret, tilrådes det at afrense til rent, friskt og bæredygtigt træPinotex Classic Heldækkende påføres med pensel og i træets længderetning. Arbejdet må ikke udføres i direkte solskin.

Tekniske data

Tørretid: 12-16 timer. Genbehandling efter 16 timer ved 23°C  og 50 % luftfugtighed.

Opbevares køligt og tørt i tæt lukket original emballage. Tåler ikke frost.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5°C.


Download

Teknisk Datablad

Pinotex Classic Heldækkende

Sikkerhedsdatablade