Pinotex Terrasse & Møbelrens

Kategori:

Beskrivelse

Produktbeskrivelse
Pinotex Terrasse- og Møbelrens er et brugsklart rensemiddel som fjerner tidligere oliebehandlinger og bleger træet på træterrasser, træmøbler og lignende trækonstruktioner, udendørs.

Anvendelse
Kan anvendes på grantræ, fyrretræ, trykimprægneret træ, samt på de fleste hårde træsorter som teak og mahogni, m.fl.

Behandling

Pinotex Terrasse- og Møbelrens er brugsklart fra emballagen.

OBS: Det anbefales at teste virkningen af rensemidlet først, på et mindre synligt sted, før hele overfladen behandles.

Befugt først træoverfladen der skal behandles, med rigelige mængder vand og lad vandet suge godt ind i overfladen. Når træoverfladen er tilstrækkeligt opfugtet, uden vandfilm på overfladen, påføres Pinotex Terrasse- og Møbelrens og bearbejdes herefter grundigt ind i overfladen med en stiv nylonbørste el. kost.
Lad herefter midlet virke i ca. 10 min. på træoverfladen. Undgå at midlet tørrer ind i virketiden.
Overfladen efterskylles herefter omhyggeligt med rent vand for at fjerne rester og neutralisere overfladen.
Ved kraftige olielag, smuds eller begroningsvækst i overfladen, kan det være nødvendigt at
gentage behandlingen.
Når træet er tørt kan eventuelle mindre rester, samt fiberrejsning i træoverfladen, fjernes ved slibning med fx. slibepapir K120 eller finere. Overfladen afstøves eller støvsuges grundigt inden videre behandling med Pinotex træolier.

Påføring
Anbefales kun til udendørs brug. Påfør ikke produktet i direkte sol eller på opvarmede overflader.
Anvend ikke produktet ved temperaturer under +5°C eller over +25°C.

Sikkerhed & Miljø:
VIGTIGT: Beskyt al bar hud og øjne. Anvend tætsluttende beskyttelsesbriller, gummihandsker og beskyttelsestøj/dragt ved anvendelse af midlet. Pinotex Terrasse- og Møbelrens kan virke ætsende på glas, aluminium og andre metaller, mineralske overflader,vegetation, m.m. Beskyt derfor alle tilstødende overflader, der ikke skal behandles mod stænk og spild fra midlet.

Tekniske data

Værktøj: Syntetisk Pensel, nylonkost el. børste

Rengøring af værktøj: Vand.

Påfør ikke under +5 ºC eller over +25°C eller i direkte sol.


Download

Teknisk Datablad

Sikkerhedsdatablade