Brighter Future

Vi vil hele tiden gøre det lidt bedre…

Gennem vores Brighter Future program arbejde vi konstant for at gøre det bedre, og dette gælder alt hvad vi gør..! Uanset om det er malingen vi producerer eller de spande den fyldes i har vi en ambition om at opfylde så høje miljøkrav vi overhovedet kan. Ikke kun for at gøre hvad vi gøre mere effektivt og mere miljøvenligt end vi allerede gør, men også for at inspirere andre til at gøre det samme. En god investering som vil komme alle til gode.

Produkter og emballage

Vores ambition er at lave produkter med mindst mulig miljøbelastning, inklusiv emballage. Vores strategi er at måle den påvirkning vores produkter har på miljøet og ud fra dette arbejde på at finde nye løsninger som forbedrer vores produkter ud fra et miljøperspektiv. For at kunne gøre dette har vi udviklet et værktøj som vi kalder ”Environmental Impact Analysis” (EIA).

Hvordan vi anvender EIA?
Akzo Nobel samarbejder med ”Forum for the Future”, som arbejder med holdbar udvikling og man har i samarbejde udviklet EIA-værktøjet. Som uafhængig organisation hjælper ”Forum for the Future” os med at anvende dette værktøj til at bedømme og kommunikere mulige miljøforbedringer af vores produkter.

Værktøjet måler miljøprofilen for et produkt fra udvinding af råvarer, gennem hele fremstillingsprocessen og helt frem til det øjeblik hvor produktet forlader fabrikken. Vi har valgt at fokusere på tre vigtige miljøområder:
1. Mængden af drivhusgasser (”carbon footprint”) som produceres ved fremstilling af produktet. Dette udtrykkes som koldioxidekvivalenter (CO2e)
2. Vægten af det affald som genereres under den totale fremstilling af produktet.
3. Den mængde vandt som bruges til fremstillingen af produktet.

EIA-værktøjet giver os muligheden for at sammenligne den holdbare udvikling for forskellige produkter og hjælper os med at lave miljøforbedringer og giver vores kunder et fakta baseret grundlag at træffe deres valg ud fra.

For mere information se:

http://www.forumforthefuture.org/projects/enviro-impact-analyser-intro

Akzo Nobel i samfundet

Hos Akzo Nobel er vi overbeviste om at menneskers omgivelser har en stor påvirkning på deres humør og velbefindende. Derfor vil vi gerne vise hvad farver kan gøre ved folk, og hvilken positiv effekt det kan have at sætte lidt kulør på tilværelsen.

Dette gør vi gennem en række projekter som vi kalder: Let’s Colour. Tanken bag Let’s Colour er at vi, i stedet for kun at tale om hvad farver kan gøre ved mennesker, viser det. Så med Let’s Colour sætter vi kulør på tilværelsen, og viser hvilken positiv indflydelse farver har på mennesker. Vi har lavet Let’s Colour projekter rundt omkring i hele verdenen, og har malet alt fra gader, skoler, børnehaver til hele bydele. Hvis du vil læse mere om vores Let’s Colour projekter, kan du besøge: www.letscolour.com.

Professionelle malere

Vi har et tæt samarbejde med en række malermestre og sammen med dem udvikler og tester vi vores produkter samt udvikler forpakning, værktøj og påføringsmetoder – alt sammen for at lette malerens hverdag og bidrage til et bedre miljø og en bedre fremtid.

Hvordan vi arbejder

Vi vil være en del af en verden som har en naturlig skønhed og farve – og vi vil sikre os at det også er sådan i fremtiden. At tage ansvar for hvordan vi producerer vores produkter, hvordan vi driver vores virksomhed og håndterer vores produkter og emballage efter anvendelse er en helt naturlig selvfølge for os og forhåbentligt også for dig.