Din indsats

Hos Akzo Nobel tror vi på en lysere og mere holdbar fremtid. Gennem vores miljøarbejde vil vi gerne hjælpe mennesker med at træffe bedre og mere miljøvenlige valg i deres hverdag. Uanset om det handler om at male dit hjem, at gøre en forskel i dit lokalområde eller reducere dit affald, så findes der masser af muligheder for at gøre en forskel. Hvorfor ikke begynde allerede i dag.

Vælg vandfortyndbar maling

Et af de letteste miljøvalg du kan foretage er at vælge en vandfortyndbar maling i stedet for maling som er fortyndet med et organisk opløsningsmiddel. Dermed minimerer du anvendelsen af opløsningsmiddel eller VOC (Volatile Organic Compound, på dansk: Flygtig Organisk Forbindelse) når du maler. Du forbedrer både arbejdsmiljøet og luftkvaliteten da opløsningsmidlet som findes i malingen vil fordampe ud i lokalet efter påføring. Samtidig mindsker du klimapåvirkningen, da VOC bidrager til den globale opvarmning.  VOC frigøres fra mange kilder i vores hverdag, såsom fossile brændstoffer, rengøringsmiddel, aerosoler og endda fra kosmetik.

Anvend kvalitetsmaling som holder længere

Det giver dig en række fordele at anvende kvalitetsmaling. På lang sigt sparer du penge, da der går længere før du skal male igen, farve og glans holder længere og så er det bedre for miljøet, da du bruger mindre maling. Anvender du kvalitetsprodukter som Pinotex Ultradec, Superdec Plus og Superdec  med lang holdbarhed, så skal du ikke male dit træværk så ofte og det vil holde sig sundt og flot i mange år. Ud over at dette reducerer forbruget af maling, reduceres forbruget af emballage- og malingsaffald også – alt sammen et plus for miljøet.

Vælg et af vores miljømærkede produkter

For at gøre dit valg lettere, har vi miljømærker på nogle af vores produkter som Pinotex Ultradec of Pinotex Superdec.

Køb den korrekte mængde maling

Du kan holde dine omkostninger nede og samtidig gøre noget godt for miljøet, hvis du kun køber den maling du skal bruge. Lær at beregne den korrekte mængde med disse praktiske tips.

  • Mål det område du skal male. Mål væggenes bredde og højde, og gang de to tal med hinanden for, at finde det nøjagtige antal kvadratmeter.
  • Mål vinduer og dører – bredde, højde, og gang dem de to tal. Træk dette tal fra det overordnede kvadratmetermål.
  • Gang det nye antal kvadratmeter med det antal malingslag, du skal bruge. Vi anbefaler, at du regner med mindst to lag + eventuell impregneringsolie og grundmaling.
  • Til sidst divideres tallet med det m²/l-tal, der står på din malerbøtte. Sådan når du frem til det antal liter, du skal bruge til dit malerprojekt!
  • Når du bruger en kvalitetsmaling, vil du opdage, at du opnår et bedre resultat med mindre maling. Mindre maling giver en bedre atmosfære – og en smukkere finish.

Genbrugstips

Et stort problem i vores samfund er at en del af den maling som er tilovers ”forsvinder”. Hos Akzo Nobel finder vi dette alarmerende, og vil derfor gerne opfordre dig og alle andre til at aflevere tomme malingsspande og malingsrester på nærmeste genbrugsstation, hvor affaldet bliver håndteret sikkert og på den mest miljøvenlige måde. Desuden kan emballagen så anvendes til at lave nye malingsspande af.

Skriv et svar