Bæredygtighed

Hvordan kan vi skabe mere værdi med færre ressourcer?

Hvad betyder bæredygtighed for AkzoNobel? Svaret er at bæredygtighed er afgørende for vores fremtidige succes.

Vi ved at vores fremtid afhænger af vores evne til at skabe mere værdi med færre ressourcer. Derfor har vi skabt et koncept som vil drive innovation og fremme ressourceeffektiviseringen, samtidig med at det skal inspirere medarbejdere, kunder og leverandører til en bæredygtig forretning, store som små.

AkzoNobel har valgt at arbejde efter en strategi, som betyder at vi arbejder med ressourceeffektivisering i hele værdikæden. Det er vigtigt at vi øger tempoet i vores arbejde og finder ud af hvilke ændringer, der er behov for i vores markedssegment. Flere innovationer, smartere løsninger, bedre rutiner og vedvarende energi og råvarer. Målet er at produktionen skal ske med vedvarende råvarer og energi og bidrage til et bæredygtigt samfund.

Det handler om at tro, at det er muligt at omstille sig til et bæredygtigt samfund. Det er den tilgang til problemer og udfordringer som er nødvendig, for at kunne skabe mere værdi med færre ressourcer. Denne omstilling er kun mulig ved at samarbejde med kunder, leverandører, myndigheder og andre interesseorganisationer.

Det handler om at være åben for- og se de uanede muligheder i en verden med begrænsede ressourcer. At vende en oplagt udfordring til en reel mulighed. Vi opererer i en verden med begrænsede ressourcer, men vores ambition og fantasi behøver ikke at være det.

Vi viser hvordan vi kan skabe mere værdi med færre ressourcer!