Træbeskyttelse i den bedste kvalitet

Pinotex Facebook Pinotex Instagram Pinotex Pinterest

TRÆGRUNDER V

  • Størrelse: 1-, 2,5-, 10 L
  • Tørretid (timer): 2
  • Overmalingstør efter (timer) : 16
  • Rengør værktøj med: Vand
  • Værktøj: Pensel

Produktbeskrivelse

Pinotex Trægrunder V er en vandig, alkydgrundmaling, som er beregnet til grunding af udendørs træ f.eks. vinduer, døre, havemøbler, m.m. Når du grunder træværket, er det med til at beskytte mod begroninger, som kan føre til råd og svamp.

Start med at rengøre overfladen - børst den af og rengør eventuelt med Pinotex Grundrens. Du kan også slibe træet let, hvis det trænger. Påfør herefter Pinotex Superbase på det tørre træ i rigelige mængder (arbejd efter vådt-i-vådt princippet). Herefter kan du mellembehandle træet med Pinotex Trægrunder V. Mal tilslut overfladen med Pinotex dækkende træbeskyttelser.

Trægrunder V er den del af Pinotex sortiment indenfor trægrunder.

Brugsvejledning

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroninger, som skimmel, alger og mos. Udvendigt træværk må max. indeholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader afstøves grundigt og rengøres med Pinotex Grundrens. Overfladebegroninger fjernes omhyggeligt med Bioclean eller Pinotex Husrens. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med rensebenzin inden behandling.

Nyt, ubehandlet træ
Nyt, ubehandlet træ grundes først med Pinotex Superbase vådt-i-vådt til fuld mætning. Endetræ grundes omhyggeligt til fuld mætning. Herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrunder V. Der færdigmales 2 gange med en dækkende træbeskyttelse fra Pinotex.

Tidligere behandlet træ
Tidligere behandlede overflader vaskes med Pinotex Grundrens og skylles efter med rent vand. Eventuelle begroninger behandles med BioClean eller Pinotex Husrens. Løstsiddende træbeskyttelse/malinglag afrenses til underlaget er rent og fastsiddende. Afsmittende overflader vaskes og slibes til de ikke længere smitter af. Er træet blankt, så skal alle flader slibes blanke. Hvis træet er nedbrudt, skal det slibes til det rent og frisk træ titter frem.

Træfladerne grundes med Pinotex Superbase, og herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrunder V. Der færdigmales to gange med en dækkende træbeskyttelse.

Øvrige informationer

Anbefales kun til udendørs brug. Mal ikke i direkte solskin eller ved udsigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +10°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Produktdatablad

Download datablad: