Træbeskyttelse i den bedste kvalitet

Pinotex Facebook Pinotex Instagram Pinotex Pinterest

CLASSIC TRANSPARENT

  • Tørretid (timer): 8
  • Overmalingstør efter (timer) : 24
  • Rengør værktøj med: Mineralsk terpentin
  • Værktøj: Pensel, Rulle

Produktbeskrivelse

Traditionel, alkydbaseret træbeskyttelse som giver en god beskyttelse af træet. Strukturen og åretegningen fremtræder tydeligt, og træets glød bevares.

Malearbejdet skal udføres i en stabil tørvejrsperiode og ikke i direkte sol. Overfladen skal være ren og tør. Tidligere malede flader afrenses grundigt for dårligt hæftende maling og rengøres herefter med et passende rengøringsmiddel.

Tekniske egenskaber

Pinotex Classic er en lysægte og vejrfast alkydolietræbeskyttelse, som giver god beskyttelse mod skimmelsvamp.

Anvendelsesområde

Pinotex Classic, er beregnet til behandling og vedligeholdelse af træ, der tidligere er behandlet med alkydolietræbeskyttelse, og på træ der er grundet med Pinotex Base, samt på visse træsorter, der ikke kræver farveløs grunding.

Kan anvendes til viderebehandling på vakuumimprægneret træ ca. 1 uge efter imprægneringen uden risiko for dårlig tørring, blæring eller afskalning.

Brugsvejledning

Pinotex Classic omrøres/omrystes før og under brugen. Træet skal være tørt, dvs. max. 16 % fugtighedsindhold, vinduer og døre 12 %, +/- 3 %.

Snavs, støv m.m. afbørstes. Knaster og harpiksholdige områder affedtes med cellulosefortynder. Pinotex Classic kan påføres ved strygning, dypning eller maskinelt.

Behandling

Fyr og gran - redwood, pitch pine, ceder og oregonpine, - nyt:

Pinotex Base, farveløs, påføres rigeligt ved strygning. Ikke indsuget Pinotex Base aftørres. Derefter 2 gange Pinotex Classic, farvet.

Teak eg og mahogni - nyt:

Behandles med 1 - 2 gange Pinotex Classic, farvet f.eks. teak eller pine.

Trykimprægneret træ:

Trykimprægneret træ - nyt grundes med Pinotex Base, farveløs. Derefter 2 gange Pinotex Classic, farvet. 1/2

Vakuumbehandlet træ – nyt:

Der påføres 2 gange Pinotex Classic, farvet. Træet skal være tørt, d.v.s. max. 20 % fugtighedsindhold, vinduer og døre 12 % +/- 3 %. Snavs, støv m.m. afbørstes. Flader, der står med glans, matslibes med slibepapir; slibestøv fjernes. Harpiksudsvedninger afskrabes og affedtes med cellulosefortynder. Indtørrede og gråfarvede knastpartier lettes med Pinotex Classic, farvet.

Der afsluttes med Pinotex Classic, farvet, som kan blandes med farveløs i forholdet 1:1 for ikke at få en for mørk farve på træet. Har vedligeholdelsen været forsømt således, at træet er afbleget/misfarvet og udtørret, tilrådes det at afrense til rent, fast og bæredygtigt træ og udføre træbeskyttelsen som under behandlingsforslagene for nyt træ.

Øvrige informationer

Pinotex Classic Transparent, 2521X kan IKKE blandes sammen med den gamle version Pinotex Classic Transparent, 980-8xxx

For at undgå indtykning og huddannelse bør evt. restbeholdning omhældes på emballage af passende størrelse, der lukker lufttæt. Planter skal skånes for stænk og længst muligt for berøring med frisk, påført Pinotex Classic. Må ikke anvendes i drivhuse o. lign. Antændelige materialer f.eks. klude vædet med Pinotex Classic, skal destrueres straks efter brugen. Opbevares utilgængeligt for børn. Arbejdet må ikke udføres i direkte solskin!

Produktdatablad

Download datablad: