Træbeskyttelse i den bedste kvalitet

Pinotex Facebook Pinotex Instagram Pinotex Pinterest

ULTRADEC

  • Glans: Halvmat
  • Tørretid (timer): 1
  • Overmalingstør efter (timer) : 2
  • Rengør værktøj med: Vand
  • Værktøj: Pensel, Rulle, Sprøjte

Produktbeskrivelse

Har ekstra lang holdbarhed på op til 16 år. En højkvalitets akrylbaseret, vandig, heldækkende træbeskyttelse. Giver optimal beskyttelse mod det nordiske klima og har ekstra god farve og glans holdbarhed. Desuden har den suveræne selvrengørende egenskaber! Et unikt bindemiddel giver den en hård og jævn overflade hvor snavs og skidt har sværere ved at sidde fast.

Brugsvejledning

Produktet omrøres grundigt før og under brug.
Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt, samt være fri for begroninger, som skimmel, alger og mos. Udvendigt træværk må max. in- deholde 16% fugt. Tilsmudsede overflader afstøves grundigt og rengøres med Pinotex Grundrens. Overfladebegroninger fjernes omhyggeligt med Bioclean eller Pinotex Husrens. Efter rengøring må ikke være afsmittende. Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med renseben- zin inden behandling.

Nyt træ, ubehandlet

Nyt, ubehandlet træ grundes med Pinotex Superbase. Endetræ grundes til fuld mætning med Pinotex Superbase. Herefter grundmales alle flader med Pinotex Trægrunder V.
Der færdigmales 2 gange med Pinotex Ultradec.

Tidligere behandlet træ

Tidligere behandlede overflader vaskes med Pinotex Grundrens og efter- skylles med rent vand. Begroninger behandles med BioClean eller Pinotex Husrens og afrenses. Løstsiddende træbeskyttelse/malinglag afrenses
til underlaget er rent og fastsiddende. Afsmittende overflader vaskes og slibes til de er smittefrie. Blanke flader matslibes. Nedbrudt træ slibes til rent og friskt træ. Trærene flader grundes med Pinotex Superbase. Heref- ter grundmales alle flader med Pinotex Trægrunder V. Der færdigmales 2 gange med Pinotex Ultradec.

Bemærkning

Anbefales kun til udendørs brug. Mal ikke i direkte solskin eller ved ud- sigt til nedbør eller dugdannelse indenfor 6 timer efter påføring. Mal ikke under +10°C. Den relative luftfugtighed må maksimalt være 80% under påføring og i produktets tørreperiode.

Produktdatablad

Download datablad: