Træbeskyttelse i den bedste kvalitet

Pinotex Facebook Pinotex Instagram Pinotex Pinterest

KØKKENBORDSOLIE

  • Tørretid (timer): 4
  • Overmalingstør efter (timer) : 24
  • Rengør værktøj med: Terpentin
  • Værktøj: Pensel

Produktbeskrivelse

Anvendes på ubehandlet eller ludbehandlet træ som ved køkkenbordsplader, møbler m.m. hvor man ønsker at give træet en elegant hvid overflade.

Produktet kan anvendes på både nyt træ samt tidligere behandlede flader, som blot skal slibes let inden påføring.

Dette produkt er en del af Pinotex sortiment indenfor behandling til indendørs træ.

Brugsvejledning

Overfladen rengøres med Pinotex Grundrens. Nyt træ, samt tidligere behandlede flader, slibes let, hvorefter slibestøvet fjernes. Påfør køkkenbordsolien med pensel eller klud og lad den suge ind i træet i 20 min. Tør efterfølgende grundigt af med rene, tørre bomuldsklude så der ikke ligger olie tilbage på overfladen. Lad derefter olien hærde i 8 timer. Eventuel tom emballage og rester afleveres til den kommunale modtageordning. Ved slibning af behandlede overflader, kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg, sørg derfor for god ventilation, og benyt de nødvendige personlige værnemidler.

Behandling

Et godt resultat kræver at olien påføres på rent og tørt træ.
Påfør Pinotex Køkkenbordsolie i en passende mængde og fordel med pensel eller klud. Træet skal mættes med olie.
Efter max. 20 – 30 min. ved 20° C. aftørres overskydende olie med en ren og fnugfri klud. Tør herefter grundigt efter med rene, tørre bomulds- klude. Vær opmærksom på, at overfladen skal været helt fri for overskydende olie.
Herefter poleres den behandlede overflade med en polérklud, for at gøre overfladen ekstra slidstærk. Hvis træoverfladen er stærkt sugende skal behandlingen gentages.

I løbet af ca. 24 timer ved 20 °C er olien gennemhærdet. I denne periode må træoverfladen ikke udsættes for fugt eller vand.
Efter 24 timer er overfladen brugsklar.

Vedligeholdelse

Træoverfladen vedligeholdes efter behov eller mindst 1 gang årligt med Køkkenbordsolie. Inden genbehandling med olie rengøres overfladen med Pinotex Grundrens Træ.

Øvrig information

OBS. Klude m.v. der er anvendt i forbindelse med påføring af olien, lægges straks efter brug, i en lufttæt, ikke brændbar beholder og destrueres, da der er risiko for selvantændelse.

Produktdatablad

Download datablad: